Uchwała nr XIV/109/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gm

Uchwała nr XIV/109/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kramsk na lata 2019-2023.