Uchwała nr XIV/110/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Program Wspierania Rodziny w Gminie Kramsk na lata 2019-2021.

Uchwała nr XIV/110/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie przyjęcia Gminnego Program Wspierania Rodziny w Gminie Kramsk na lata 2019-2021.