Uchwała nr XIV/111/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kramsk na 2020 rok.

Uchwała nr XIV/111/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kramsk na 2020 rok.