Uchwała Nr XIV/98/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2019 – 2032

Uchwała Nr XIV/98/2019 Rady Gminy Kramsk  z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk  na lata 2019 – 2032