Uchwała Nr XIV/99/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Uchwała Nr XIV/99/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/99/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok

Plan wydatków majątkowch na 2019 rok

Dotacje udzielone w 2019 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych