Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2019 – 2032.

Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2019 – 2032.