Uchwała Nr XV/114/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.

Uchwała Nr XV/114/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.

Przychody i rozchody.