Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.

Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.

Objaśnienia.

Załącznik nr 1.