Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok.

Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok.

Objaśnienia.

Dochody.

Wydatki.

Wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody.

Dotacje.

Opłaty i kary.

Dochody zlecone.

Fundusz sołecki.