Uchwała nr XV/117/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała nr XV/117/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.