Uchwała nr XV/118/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kramsk na lata 2020-2030

Uchwała nr XV/118/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kramsk na lata 2020-2030