Uchwała nr XV/119/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2020, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XV/119/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2020, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.