Uchwała nr XV/120/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała nr XV/120/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.