Uchwała nr XV/121/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Kramsk.

Uchwała nr XV/121/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Kramsk.