Uchwała nr XV/122/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Drążek.

Uchwała nr XV/122/19 Rady Gminy Kramsk z dnia  30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Drążek.