Uchwała nr XV/124/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Helenów Drugi.

Uchwała nr XV/124/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Helenów Drugi.