Uchwała nr XV/125/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Patrzyków.

Uchwała nr XV/125/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Patrzyków.