Uchwała nr XV/126/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Nowy Czarków.

Uchwała nr XV/126/19 Rady Gminy Kramsk z dnia  30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Nowy Czarków.