Uchwała nr XV/127/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Anielew

Uchwała nr XV/127/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Anielew