Uchwała nr XV/128/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zamiaru zamiany nieruchomości.

Uchwała nr XV/128/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zamiaru zamiany nieruchomości.