Uchwała VI/33/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na rok 2019, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała VI/33/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na rok 2019, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.