Uchwała VII/50/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

Uchwała VII/50/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.