UCHWAŁA NR XIX/158/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XIX/158/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.