Uchwała nr XIX/159/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.

Uchwała nr XIX/159/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego.