Uchwała nr XIX/161/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kramsk na rok szkolny 2020/2021.

Uchwała nr XIX/161/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kramsk na rok szkolny 2020/2021.