Uchwała nr XIX/162/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kramsk zadania Powiatu Konińskiego w sprawie zarządzania drogami powiatowy

Uchwała nr XIX/162/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kramsk zadania Powiatu Konińskiego w sprawie zarządzania drogami powiatowymi.