Uchwała nr XIX/167/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk

Uchwała nr XIX/167/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk