Uchwała nr XVI/129/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dzie

Uchwała nr XVI/129/2020 Rady Gminy Kramsk  z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja.