Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

Uzasadnienie

Dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych