Uchwała Nr XVI/134/20 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.

Uchwała Nr XVI/134/20 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku  w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.