Uchwałą Nr XVI/138/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłat

Uchwałą Nr XVI/138/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.