Uchwała Nr XVI/139/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zwalniania w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budy

Uchwała Nr XVI/139/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 r.  w sprawie zwalniania w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.