Uchwała nr XVII/143/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała nr XVII/143/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.