Uchwała nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.

Uchwała nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.