UCHWAŁA NR XX/169/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

UCHWAŁA NR XX/169/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.