UCHWAŁA NR XXII/175/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA NR XXII/175/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.