UCHWAŁA NR XXII/178/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXII/178/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kramsk.