UCHWAŁA NR XXIII/180/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Kramsk.

UCHWAŁA NR XXIII/180/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Kramsk.