UCHWAŁA NR XXIII/181/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kramsk oraz

UCHWAŁA NR XXIII/181/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kramsk oraz granic ich obwodów.