UCHWAŁA NR XXIV/185/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia

UCHWAŁA NR XXIV/185/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.