UCHWAŁA NR XXIV/189/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w Woli Podłężnej.

UCHWAŁA NR XXIV/189/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w Woli Podłężnej.