UCHWAŁA NR XXIV/191/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zamiaru zamiany nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXIV/191/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zamiaru zamiany nieruchomości.