UCHWAŁA NR XXIV/193/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

UCHWAŁA NR XXIV/193/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.