UCHWAŁA NR XXV/194/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.

UCHWAŁA NR XXV/194/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.