UCHWAŁA NR XXV/195/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.

UCHWAŁA NR XXV/195/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.