UCHWAŁA NR XXV/197/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 oraz wprowadzenia zwolnień.

UCHWAŁA NR XXV/197/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 oraz wprowadzenia zwolnień.