UCHWAŁA NR XXV/200/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2021, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XXV/200/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2021, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.