UCHWAŁA NR XXV/201/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

UCHWAŁA NR XXV/201/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.