UCHWAŁA NR XXV/204/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kramsk.

UCHWAŁA NR XXV/204/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kramsk.