UCHWAŁA NR XXVI/205/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.

UCHWAŁA NR XXVI/205/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2020 - 2032.